Giày Derby

Giày Derby là giày có dây buộc. Nhiều người không hiểu rõ về giày thường hiểu nhầm giày Derby với giày Oxford.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất