Giày Loafer

Giày Loafer là loại giày rất phổ biến đối với đàn ông, đặc biệt là đàn ông Việt Nam. Người Việt thường gọi giày Loafer với cái tên “Giày Lười”. Hầu hết đàn ông Việt đều có “ÍT NHẤT” 1 đôi Loafer (Giày Lười) trong tủ giày của mình. Cái tên “Giày Lười” cũng đã phần nào nói lên phần nào về loại giày này. Không cầu kỳ với dây buộc như “Giày Oxford”

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất